Hetnoordenmakela

Verrijk lichaam en geest met Familieopstellingen in Den Haag

Familieopstellingen Den Haag

Wanneer je geboren wordt, wordt je geboren in een familiesysteem. Dit systeem bestaat uit je ouders, eventuele broers en zussen, grootouders etc. Maar ook de familieleden die zijn overleden. Hoewel deze niet meer fysiek aanwezig zijn, leeft hun energie nog wel voort in het systeem en dus ook in jou. Het kan daardoor zo zijn dat je alsmaar tegen hetzelfde probleem aan blijft lopen. Niet wetend waarom dit zo is en hoe je het kan oplossen. De oorzaak kan dan verborgen liggen in je familiesysteem. Familieopstellingen in Den Haag helpen je voorbij de sluier die voor dit onbewuste systeem hangt, te kijken.

Hoe gaan familieopstellingen in Den Haag in z’n werk?

Bij familieopstellingen wordt gebruik gemaakt van representanten. Dit zijn een soort acteurs. Zij nemen tijdelijk de rol aan van één van jouw familieleden die jij als het ware opstelt. Jouw echte familieleden komen er dus niet aan te pas. De representant die de rol van een familielid van jou heeft toebedeeld gekregen, leeft zich intuïtief in. Van daaruit zal hij/zij vertellen wat de situatie – die door jou is opgesteld – met hem/haar doet of heeft gedaan. Zo krijg je inzicht in oude verstrikkingen en patronen die je vervolgens kan loslaten. Waardoor jij jezelf en de tijdlijn heelt.

Incubatietijd

Omdat er tijdens familieopstellingen in een korte tijd best veel gebeurt, kan het zijn dat je je pas op een later moment écht bewust wordt van wat er in de opstelling aan het licht kwam. Of dat iets enige tijd later naar een nog weer nieuwere laag van verdieping wordt gebracht.

Inspannend maar vooral verrijkend

Hoewel soms wordt gedacht dat een opstelling niet veel energie kost, is het tegenovergestelde waar. Je bent weliswaar voor het blote oog niet intensief of hard aan het werk, maar intern ben je dat wel. Tijdens familieopstellingen worden veel onzichtbare stromen van vastzittende energie aangeraakt om vervolgens op te lossen. Juist dit proces van bewustzijnsverruiming is zeer inspannend voor je lichaam en geest en tegelijkertijd verrijkend.

Verrijk lichaam en geest met Familieopstellingen in Den Haag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top