Hetnoordenmakela

Geriatrische fysiotherapie laat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Geriatrische fysiotherapie Kralingen

De geriatrische therapeut is een relatief nieuw begrip in onze zorgsector. Hij of zijn specialiseerde zich in de zorg voor vooral kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen. Maar ook patiënten met een hoge biologische leeftijd vergeleken met hun werkelijke leeftijd kunnen met hun vergelijkbare problemen bij de geriatrische therapeut terecht. Deze zorgverlener krijgt vaak te maken met ernstige en complexe gezondheidsproblemen. Het zijn dus lang niet altijd ouderen die op een geriatrische fysiotherapeut beroep doen om hun problemen aan te pakken. Deze therapeut krijgt meestal een combinatie van vaak ernstige ziektebeelden voorgeschoteld. Die probeert hij dan zo goed mogelijk op te lossen. Heb je problemen met zelfstandig thuis wonen en wil je daar wat aan doen? Dan kun je zeker terecht bij de therapeuten van Geriatrische fysiotherapie Kralingen.

Aangepaste oefeningen

Geriatrische fysiotherapie bestaat er in om met aangepaste oefeningen en trainingen het uitvoeren van vaak eenvoudige dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken.  Dat gaat bij vele patiënten gepaard met min of meer ernstige pijnklachten. Ook die pakt deze therapeut aan. Geriatrische fysiotherapie gaat dus om het geven van alle soorten fysiotherapie. Dat gaat van allerlei oefentherapieën tot alle soorten massages, elektro simulaties, trigger point therapie en dry needle.

Langer zelfstandig wonen 

Met deze geriatrische fysiotherapie wil men de zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen. De therapeut begeleidt en adviseert ook de gezinsleden, eventuele mantelzorgers over het ziektebeeld, de verwachtingen, de behandelingsmogelijkheden en de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen om de problemen van de zorgbehoevenden zo goed mogelijk aan te pakken. Geriatrische fysiotherapeuten werken zowel in particuliere praktijken als in verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen. De kwaliteit van hun werk wordt constant gecontroleerd door het Centraal Kwaliteits Register, kortweg CKR.

De behandeling

Na je aanmelding brengt de therapeut de problemen zo goed mogelijk in kaart. Hij neemt daarbij de nodige tijd om te luisteren. Eens de problemen duidelijk stelt hij een behandelingsplan op.  Op die manier leert hij alle betrokkenen zo goed mogelijk met de problemen om te gaan.

Geriatrische fysiotherapie laat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top